DIY ELEKTROSTAT

Acorn bygget med 1 stk panel

ECL 4

FULL RANG ELEKTROSTAT

INGEN FILTER

KAN SETTES SAMMEN MED

OPPTIL  3 PANELER

6 ELEMENTER I HVER PANEL


(EKSEMPEL PÅ BYGGE MÅTE)ERaudio NORGE